home-page
Nieuws

Start werken fase 2

22-03-2024

Op woensdag 3 april starten de werken aan fase 2 van de Sint-Amandsesteenweg. Om 9 uur worden beide zijden van de Sint-Amandsesteenweg afgesloten. Enerzijds net voorbij de in- en uitrit van parking Colruyt, anderzijds net voor het kruispunt met de Bareldreef. De werken in deze fase zullen vermoedelijk duren tot aan het zomerverlof in juli. Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Werken zorgen voor hinder

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de hinder te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

Bereikbaarheid De handelszaken in fase 1 zijn opnieuw bereikbaar vanuit richting centrum. De Barelveldweg wordt aan beide zijden van de Sint-Amandsesteenweg afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Als bewoner kan je te voet of met je fiets aan de hand je woning bereiken. Uitzonderlijk kan dat eens niet lukken door specifieke werkzaamheden.  Omleidingen

Er worden 2 omleidingen voorzien voor doorgaand verkeer:

Omleiding ‘west’: Grootheide – Brandheide – Kloosterstraat Omleiding ‘oost’: Bareldreef – Barelstraat – Breevenstraat

Tijdens de omleiding geldt een parkeerverbod in de Brandheide, het zuidelijke deel van de Grootheide en een deel van de Kloosterstraat. Denk eraan om de randparkings te gebruiken om je eigen wagen te parkeren. In de Barelveldweg, tussen Sint-Amandsesteenweg en Bareldreef, wordt er tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd voor de ontsluiting van de omliggende straten. Voor voetgangers en fietsers is er een omleiding voorzien via Grootheide/Kloosterstraat.

Aansluitingen op privédomein

30-06-2023

De voorbereidende werken aan het openbaar domein op de Sint-Amandsesteenweg zijn ondertussen afgerond. Alle nutsleidingen werden vernieuwd en ondergronds gebracht. Vooraleer de grote werken aan de steenweg starten, moeten er op privédomein nog aansluitingen gebeuren voor de wateraansluiting en de elektriciteitsaansluiting. De aannemer plant deze werken in vanaf 21 augustus 2023.

Omdat de aannemer voor deze werken putten moet maken in het voet- of fietspad, werken we hiervoor opnieuw met tijdelijke werfzones. Zo bieden we de fietsers en voetgangers maximale ruimte. De kruispunten blijven steeds open tijdens de werkzaamheden.
Deze werken hebben sowieso minder impact op het verkeer dan tijdens het ondergronds brengen, aangezien er geen kranen, vrachtwagens enz. op de straat zelf aanwezig zullen zijn.

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen maakt de aannemer een detailplanning op. Hij neemt in de komende weken contact met je op via een aparte brief om een afspraak te maken.
De aansluitingen starten aan de kerkhofzijde, beginnend aan de Branstsedreef richting Dulftstraat. Van zodra de werken aan de kant van de supermarkten worden uitgevoerd, vermindert de hinder sterk.

Het is de bedoeling om alle aansluitingen rond te hebben vooraleer de grote werken aan de Sint-Amandsesteenweg starten.
Opgelet of weetje:

De telecomaansluitingen van Proximus - Telenet - Fiberklaar gebeuren door eigen aannemers. We proberen hier zoveel mogelijke rekening mee te houden in de planning. Ook deze werken dienen klaar te zijn voor de rioleringswerken en de heraanleg. De al lopende afspraken i.v.m. afkoppelingen en rioleringen staan los van deze werken en kunnen wél samenvallen met de effectieve rioleringswerken en de heraanleg.
Nieuws

Start voorbereidende werken

21-02-2023

Op maandag 6 maart 2023 starten enkele nutsbedrijven met voorbereidende werken. Die verlopen in twee delen en duren tot midden juni.

Deel A: Branstsedreef naar Dulftstraat (fietspadzijde)

De voorbereidende nutswerken starten aan het kruispunt met de Branstsedreef langs de kant van het fietspad. Over een periode van 7 weken wordt er gewerkt met werfzones van 150 meter tot aan de Dulftstraat. We proberen de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Daarom laten we het gemotoriseerd verkeer door middel van verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone rijden aan max. 30 km/uur. De helft van de rijstrook richting Bornem wordt ingenomen voor de fietsers. Zo zijn ze afgesloten van de werken en van het verkeer.

Werken aan het kruispunt Dulftstraat x Absveldstraat

Wanneer de werken zich ter hoogte van de Dulftstraat bevinden, wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Absveldstraat. Het kruispunt wordt dan volledig afgesloten voor een drietal weken. Fietsers en voetgangers krijgen steeds doorgang. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

Deel B: Dulftstraat naar Branstsedreef (supermarktzijde)

Na de werken aan het kruispunt wordt de werfsituatie omgedraaid en gaat het richting Branstsedreef langs de supermarktzijde. Ook hier werkt de aannemer met werfzones van 150 meter en moet het gemotoriseerd verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijden. Deze werken duren een vijftal weken.

Fietsers kunnen tijdens deze periode opnieuw het fietspad langs de kant van het kerkhof gebruiken.

Zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg

De zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg worden afgesloten langs de kant van de steenweg wanneer ze in de werfzone liggen. We voorzien hier een plaatselijke omleiding.

Praktische informatie Bereikbaarheid winkels De winkels blijven heel de periode van de werken bereikbaar. Werfzone Aan de voorzijde van de afgesloten werfzone worden een drietal parkeerplaatsen voorzien waar bewoners, postbode of pakjesdiensten kunnen parkeren. De rijstrook die aan de fietszone grenst, wordt door de aannemer ingenomen om met graafmachines/vrachtwagens/kabels/buizen/… te kunnen werken. Timing De aannemer probeert de werken af te ronden tegen midden juni. Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.