home-page

Verplichte afkoppeling

Afkoppelen van regen- en afvalwater

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. In sommige gevallen ben je nu al bij wet verplicht om je regenwater van de riolering af te koppelen. Op termijn zal bijna iedereen afvalwater en regenwater moeten scheiden. Daar kan je als huiseigenaar het best al rekening mee houden.

Waarom moeten we afkoppelen?

Regenwater hoort niet thuis in de riolering. Als het hevig regent, kan dat extra water in het stelsel voor wateroverlast op straat zorgen. Het regenwater kan het beste in de bodem infiltreren daar waar het valt. Zo helpt het om verdroging van de grond tegen te gaan. Als dat niet mogelijk is, wordt het beter naar een gracht of beek gevoerd.
Regenwater hoort ook niet thuis op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor loopt het zuiveringsproces minder goed. Al dat water transporteren via de riool, vraagt ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch.

Waar blijf je met je regenwater?

Regenwater dat op je perceel valt kan je hergebruiken (bv. om de wc door te spoelen), bufferen of laten infiltreren. Zo help je wateroverlast voorkomen en beperk je mee de verdroging van de bodem en hitte-opbouw in de steden. Je versterkt er bovendien de biodiversiteit mee in je buurt. 

Wie betaalt wat?

De werken voor de scheiding van het afval- en het regenwater van de woning, zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel. Het is in je voordeel dat je de afkoppelingswerken tegelijk laat uitvoeren met de werken van Aquafin. Het gemeentebestuur is in sommige gevallen namelijk bereid om een deel van de kosten op jouw eigendom te subsidiëren. Je leest er hier meer over. 

Na de werken

Keuring is verplicht

Je bent verplicht om een keuring van je gescheiden waterafvoer te laten uitvoeren. Je kan ook zelf een keurder aanstellen. Lijsten met mogelijke keurders vind je zo:

  • Vlario, de sectorvereniging voor riolering en afvalwater toont een lijst met keurders die in heel Vlaanderen mogen keuren. 
  • Aquaflanders, de koepel van Vlaamse waterbedrijven, biedt ook een lijst van door haar erkende keurders aan.

Bij een conforme keuring krijg je een attest waarmee je een subsidie kan aanvragen bij het gemeentebestuur. 

© Aquafin

Bekijk de video hieronder voor meer informatie rond de afkoppeling.