home-page

Een nieuwe bovenbouw

We willen zorgen voor een veilige en aantrekkelijke dorpskern. Dat doen we door rekening te houden met de bezorgdheden over de verkeersveiligheid, want we willen de baan veiliger maken voor alle weggebruikers. In het vernieuwde ontwerp willen we van de straat een centrale as maken waarlangs vlot verkeer mogelijk is. De vele verkeersdrempels en asverschuivingen zullen daarom verdwijnen. Er komen afzonderlijke voetpaden aan beide zijden van de straat. De rijweg maken we voldoende breed voor een vlotte doorgang van auto’s en vrachtwagens, net als voor de bestaande busverbinding. We herbekijken de bestaande verkeerslichten en passen die aan waar nodig.

We beperken de snelheid van de voertuigen op de steenweg tot 50 km/uur. Om dit te controleren, voorzien we trajectcontrole door middel van ANPR-camera's. 

Ook met de twee scholen langs de steenweg (Sint-Bernardusschool en Hinkelpad) zochten we naar oplossingen voor een veiligere schoolomgeving. Samen beslisten we dat hun ingang niet meer langs de Sint-Amandsesteenweg zal liggen, maar aan de achterkant. Hiermee zorgen we voor een veiligere doorgang van de leerlingen naar de school.