home-page

Een nieuwe riolering

Deze werken hebben als doel de Sint-Amandsesteenweg van de Dulftstraat tot de Branstsedreef volledig te vernieuwen. Onder de straat wordt de oude gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. We leggen een afvalwaterleiding (DWA) aan die aansluit op het bestaande rioleringsstelsel dat het water afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een nieuwe regenwaterleiding (RWA) verzamelt al het oppervlaktewater van het openbaar domein en het afgekoppelde oppervlaktewater op privaat domein.

Er worden ook infiltratieleidingen aangelegd voor de regenwaterafvoer om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Daarnaast komt er een nieuw pompstation ter hoogte van de Bareldreef voor het oppompen van het afvalwater.