Ontdek het project

Ontdek meer over deze fase

Terugkoppeling

Ontdek meer over deze fase

Openbaar onderzoek

Ontdek meer over deze fase

Openbaar onderzoek

19-04-2024

Op 16 april 2024 heeft de gemeenteraad van Bornem een besluit genomen, waarin ze het ontwerp- Beleidsplan Ruimte Bornem, voorlopig heeft vastgesteld, en waarbij ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) hoort.

Het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Bornem bevat een strategische visie en twee beleidskaders, namelijk (1) Leefbare Dorpen en (2) Open Ruimte.

Voor het Beleidsplan Ruimte Bornem en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf maandag 6 mei 2024 tot en met zondag 4 augustus 2024 liggen beide plannen ter inzage op het gemeentehuis van Bornem. Het plan-MER kan u ook op afspraak inkijken bij het Team Omgevingseffecten in Brussel (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) of via de website www.omgevingvlaanderen.be.

U kan het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en de ontwerp-plan-MER ook, vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, volledig bekijken via de webpagina: https://aanboordinbornem.be/2040. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.

Op woensdag 19 juni wordt een infomarkt georganiseerd in zaal Kloosterheide.

Reacties op het ontwerp- Beleidsplan Ruimte Bornem en het ontwerp-plan-MER moeten uiterlijk op 4 augustus schriftelijk bezorgd en gericht worden aan het gemeentebestuur Bornem. Dit kan op volgende manieren:

Per e-mail aan omgeving@bornem.be Per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur Bornem, Hingenesteenweg 13 2880 Bornem Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis Bornem, Hingenesteenweg 13 2880 Bornem

Houd er rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk moeten zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Beleidsplan Ruimte of plan-MER) waarop u reageert.

Meer nieuws & activiteiten

Blijf op de hoogte

Via dit forum houden we je op de hoogte over hoe we tot het Bornems ruimtelijk beleidsplan komen.

Alles over het traject >

Blik op Bornem 2040: raadplegingstraject om het ruimtelijk beleidsplan op te stellen in Bornem

De timing van dit traject is onder voorbehoud van onvoorziene factoren.

Invullen bevraging

November '22

Voorontwerp 1

Okt '22 - jan '23

Consultatie inwoners

Oktober '23

Voorontwerp 2

Okt - nov '23

Adviesronde

Nov '23 - jan '24

Ontwerp beleidsplan

Feb - maa '24

Naar gemeenteraad

April '24

Openbaar onderzoek

Mei - Aug '24

Verwerking adviezen & bezwaren

Sept - okt '24

Goedkeuring gemeenteraad

November '24