Blijf op de hoogte

Op dit forum lees je alles over de stand van zaken om tot het Bornems ruimtelijk beleidsplan te komen. De gemeente houdt dit forum up to date en koppelt via deze weg ook terug naar de Bornemnaren. Dit telkens na een fase waarin om input werd gevraagd.

Deze input wordt gevraagd op 3 momenten:

  1. Fase 1: Vul de digitale bevraging in
  2. Fase 2: Maak kennis met het voorontwerp tijdens de infoavond
  3. Fase 3: Een openbaar onderzoek geeft de kans aan Bornemnaren om bezwaar aan te tekenen