Wat is een ruimtelijk beleidsplan?

Een beleidsplan is een globale visie op een groot gebied, in dit geval op gans onze gemeente. Het plan geeft een beeld van hoe onze gemeente zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Wat is het niet?

Het is geen kant-en-klaar afgewerkt plan dat tot in de puntjes vastlegt hoe Bornem eruit zal zien.

Wat is het wel?

Het brengt troeven en noden in kaart, maakt keuzes en geeft mogelijkheden aan. Het is een soort ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt, en aangeeft hoe die grote lijnen achteraf uitgewerkt of verfijnd kunnen worden. Het geeft de richting aan die we uit willen.

Concreet

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een algemene visie, en uit één of meer beleidskaders die samen het kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangeven.

De strategische visie bevat de visie op lange termijn voor de ruimtelijke ontwikkeling en beschrijft de uitdagingen die op de gemeente afkomen, de ambities van de regio en de gemeente, de doelstellingen voor het ruimtelijke beleid en de vertaling hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling.

De strategische visie, het kerndocument, wordt in detail beschreven in verschillende beleidskaders. Deze kaders beschrijven onder meer hoe en met welke acties die gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd.