Fase 3: openbaar onderzoek

Het Beleidsplan Ruimte werd voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad van april 2024.
De volgende stap is het openbaar onderzoek. Tijdens een openbaar onderzoek wordt advies gevraagd aan verscheidene instanties, zoals ANB en de provincie, en kan iemand die het wenst bezwaar indienen.  

Het openbaar onderzoek loopt vanaf 6 mei tot en met 4 augustus 2024. Na het openbaar onderzoek zullen alle adviezen en bezwaren verwerkt worden in de finale documenten van het beleidsplan. We mikken op de gemeenteraad van november om dit finaal beleidsplan goed te keuren. 

Op woensdag 19 juni 2024 vindt er een infomarkt plaats in zaal Kloosterheide.  
Op de infomarkt kan je naar een toelichting luisteren over het beleidsplan en zelf, aan de hand van infopanelen, ontdekken wat het plan in petto heeft.  
Heb je een vraag? Dan kan je die daar ook gerust stellen. 

Kan je niet naar de infomarkt komen, dan kan je de documenten hieronder raadplegen: