Waarom werkt Bornem aan een ruimtelijk beleidsplan?

De ruimte in Bornem is beperkt en iedereen die in Bornem woont, werkt en leeft, wil die ruimte gebruiken. Niet iedereen gebruikt ze op dezelfde manier, waardoor er verschillende verwachtingen en belangen spelen. Keuzes en duidelijke afspraken maken is dus nodig. Dat is ruimtelijke ordening: de ruimte ordenen zodat ze kwalitatief en duurzaam gebruikt kan worden.

Ruimtelijke kwaliteit = de waarde van de ruimte, zowel economische waarde, belevingswaarde als toekomstwaarde zijn belangrijk.

Duurzaam = de ruimte zo gebruiken en inrichten dat ze kan voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de toekomstige generatie te belasten.

We werken dus aan een ruimtelijk beleidsplan om onze ruimte te ordenen.