Wie is wie? De belanghebbenden van het beleidsplan

  • Gemeente Bornem is de initiatiefnemer van dit project.
  • Studiebureau Omgeving stelt het beleidsplan op.
  • Gemeentelijke adviserende instanties, waaronder de GECORO worden geraadpleegd op vaste momenten binnen de procedure - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) - Gemeente Bornem.
  • Vertegenwoordigers van de andere beleidsniveaus in ruimtelijke planning (provincie Antwerpen, Ruimte Vlaanderen).
  • Jij! Samen met alle andere Bornemnaren.