Wat zijn PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor een grote groep van zo’n 6000 chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar die door de mens zijn gemaakt. Door hun water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen, worden ze in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, zoals brandblusschuim, antiaanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, sommige cosmetica en huishoudproducten, enz. Grote hoeveelheden PFAS kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Het gebruik van enkele van deze stoffen is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU.

Sinds enkele jaren leeft er een toenemende bezorgdheid rond de aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen. Onder andere naar aanleiding van de meting van verhoogde PFAS-waarden in de ruime buurt van Zwijndrecht besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om het probleem in kaart te brengen en een gecoördineerde aanpak op te starten.