Rode zones

Kardinaal Cardijnplein

Hier werd PFAS-verontreiniging in het grondwater vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend bodemonderzoek volgt nog. Op deze site gelden no regret-maatregelen die al zeker gelden tot de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek bekend zijn.

 

Binnendijkstraat (Voorderweert)

Hier werd PFAS-verontreiniging in het grondwater vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend bodemondezoek volgt nog. Op deze site gelden no regret-maatregelen die al zeker gelden tot de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek bekend zijn.

 

Site Brandweerkazerne

Op deze plaats werd PFAS-verontreiniging in het grondwater en in de bodem vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend onderzoek volgt nog. Hier gelden no regret-maatregelen die waarschijnlijk blijvend zullen zijn.

 

Stationsplein

Op deze plaats werd PFAS-verontreiniging in de bodem vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend onderzoek volgt niet. Hier gelden no regret-maatregelen op bodemgebruik die waarschijnlijk blijvend zullen zijn.