Waarom onderzoeken?

In juni 2021 startte OVAM met een inventarisatie van mogelijk risicolocaties voor bodemverontreiniging met PFAS: bekende bodemdossiers werden opnieuw geëvalueerd en een nieuwe inventarisatie startte, in samenwerking met het Departement Omgeving, de lokale besturen en de brandweer.

Aan de brandweer werd specifiek gevraagd naar een lijst van terreinen waar in het verleden een felle brand heeft gewoed en waar geblust of geoefend werd met al dan niet fluorhoudend blusschuim. Deze plekken kregen dan ook de hoogste prioriteit. Hierbij gaat het vooral over industriële branden en niet over branden in woningen, waar veelal met water wordt geblust. Agentschap Zorg  en Gezondheid evalueert samen met OVAM of er op die plekken maatregelen moeten genomen worden en of verder onderzoek nodig is.