Wat zijn no regret-maatregelen?

Dit zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een problematiek waarover nog geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. De vertaling komt letterlijk uit het Engels: ‘geen spijt-maatregelen’ of maatregelen waarvan we later mogelijks geen spijt hebben. Voor PFAS zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

Voorbeelden van no regret-maatregelen zijn:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik uw putwater niet om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • was uw handen, zeker voor de maaltijd
 • maak uw huis binnen en buiten schoon met water