Stationsplein

Op het Stationsplein werd PFAS-verontreiniging in de bodem vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend onderzoek volgt niet.

-> Hier gelden no regret-maatregelen op bodemgebruik die waarschijnlijk blijvend zullen zijn.

 

No regret-maatregelen Molenveldweg en stationsplein

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

Op de site en in een zone van 100 m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was jouw fruit en groenten goed met water voor je ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik jouw compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was jouw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak jouw huis binnen schoon met water.
  • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals jouw oprit en terras, schoon met water.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.