Kardinaal Cardijnplein

Kardinaal Cardijnplein

Op het Kardinaal Cardijnplein werd PFAS-verontreiniging in het grondwater vastgesteld. Een bijkomend beschrijvend bodemonderzoek volgt nog.

-> Op deze site gelden no regret-maatregelen die al zeker gelden tot de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek bekend zijn.

 

No regret-maatregelen Kardinaal Cardijnplein

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

De resultaten van de grondwaterstalen tonen aan dat de som van de 20 PFAS net onder de Europese drinkwaterrichtlijn norm van 100 ng/l ligt, namelijk 96 ng/l. Toch adviseren we om de no regret-maatregelen mbt grondwatergebruik te behouden, omdat:

  • De streefwaarde van 4 ng/l voor de som van de EFSA-4 is overschreden, namelijk 36 ng/l.
  • De blusoefeningen hebben de bodem niet verontreinigd, maar mogelijks wel het grondwater. We volgen de redenering van de erkende bodemsaneringsdeskundige dat er grondwateronderzoeken op deze locatie ingepland moeten worden.

Het grondwater kan dus best niet als drinkwater gebruikt worden.

Op de site en in een zone van 100 m rond de site:

  • Gebruik jouw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik jouw putwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, je toilet doorspoelen, je oprit afspuiten en sierplanten water  geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd en van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.