Deel op facebook

Algemeen

Binnen het kader van het toeristisch ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ worden er dit jaar enkele belangrijke toeristische initiatieven rond het Kasteel van Bornem genomen. Tussen de kerk en het kasteel wordt de toeristische infrastructuur verbeterd en aangevuld. De verbinding tussen dorp en kasteel wordt versterkt. Het project kreeg op 1 juni 2021 een positief advies van de milieuadviesraad. 

Centraal in de beleving van het gebied staat het nieuwe belevingscentrum dat wordt gerealiseerd in de bijgebouwen van het kasteel. De beleving van het landschap begint echter al wanneer je in de kasteeldreef komt met een uitzicht op het kasteel, de Oude Schelde en het uitgestrekte graafschap. 

Meer concreet wordt er gewerkt aan:

  • Een sterkere toeristische uitbouw van het Kasteel van Bornem met een belevingscentrum in de oude paardenstallen van het kasteel en een panoramatoren.
  • De restauratie van de oude eendenkooi.
  • De heraanleg van de Kasteeldreef en de Kasteelstraat als aantrekkelijke verbinding tussen kerk/dorp en kasteel.

De oude Kasteeldreef: 

 

De Kasteeldreef anno 2021:


                                                                                                    Copyright: Stramien cv                    

Deel op facebook