Waarom een masterplan?

De opmaak van een masterplan helpt om vorm en richting te geven bij de uitvoering van onze ambities. Doordat het masterplan zich enkel toespitst op de kern van de gemeente kunnen we concrete uitdagingen in beeld brengen en via ontwerpend onderzoek verschillende toekomstmogelijkheden uittesten.

In dat opzicht vormt het masterplan de basis voor concrete projecten, zoals de herontwikkeling van een gebied of de aanleg van een groene ontmoetingsruimte.  

Volgende onderzoeksvragen worden o.a. behandeld in het masterplan:  

  • Hoe kunnen we het centrum sterker verbinden met het omliggende landschap
  • Hoe kunnen we evolueren naar een leesbare en verkeersveilige dorpskern
  • Hoe kunnen we het publiek dorpsweefsel versterken? Hoe kan er meer plaats zijn voor groen en ontmoeting? Hoe kunnen we de beeldkwaliteit van het dorp versterken?