Fase 1: doelgroepbevraging

Fase 1 afgerond!

Afgelopen maanden spraken we heel wat verschillende doelgroepen en bewoners over hun noden en wensen voor de dorpskern. Parallel doken we in de geschiedenis en brachten we de ruimtelijke systemen van het dorp in beeld (publieke ruimte, wonen, groen, mobiliteit,…). Dankzij deze diepgaande verkenning werden de ruimtelijke uitdagingen voor het centrum van Bornem duidelijk:

  • nood aan kleinschalige groene belevings- en ontmoetingsplekken in de kern, verbonden door een netwerk aan zachte wegen
  • nood aan het vergroenen van de dorpskern om zo het omliggende waardevolle landschap te voelen tot in de dorpskern
  • nood aan een verkeersveilige en duidelijk leesbare dorpskern voor alle weggebruikers

Dit alles met oog voor het bewaken en het versterken van de identiteit en beeldkwaliteit van het dorp! Voor deze uitgebreide analyse en beleving van de dorpskern door de verschillende doelgroepen verwijzen we graag naar de samenvattende presentatie van fase 1.