Hoe onderscheidt het masterplan zich van het beleidsplan?

Bornem wil, aanvullend op het ruimtelijk beleidsplan, een verdiepend toekomstplan opmaken voor het historisch dorpshart van Bornem. Het plan dient de ruimtelijke kwaliteiten van de kern te verbeteren als onderdeel van de ruimtelijke structuur van de hele gemeente.

Het masterplan vormt zo een verfijning van het beleidsplan dat op schaal van de hele gemeente uitspraken doet. We gaan aan de slag met de grote lijnen die het beleidsplan uitzet en bouwen hierop verder om te komen tot een geïntegreerde visie op publieke ruimte, mobiliteit en beleving voor Bornem centrum. Deze visie moet aanleiding geven tot, en richtlijnen geven aan kwalitatieve ontwikkelingen in de dorpskern op een termijn van 10 tot 15 jaar.