Fase 2: ontwerpdriedaagse

Wat volgt in Fase 2?

Via ontwerpend onderzoek werkt het ontwerpteam in maart aan enkele scenario’s en ontwerpingrepen die antwoord bieden aan de ruimtelijke uitdagingen van het dorp. Eind maart strijkt het ontwerpteam drie dagen neer in de dorpskern om samen met de gemeente, bewoners, experten en actoren verder na te denken over de toekomst van het centrum van Bornem. We koppelen de scenario’s en verschillende ontwerpingrepen met jullie terug. De input verkregen op deze ontwerpdriedaagse wordt meegenomen en verwerkt richting een toekomstvisie voor de kern (Fase 3).

Ontwerpdriedaagse op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart vat het ontwerpteam post in de Maakplaats in de Boomstraat. We nodigen diverse doelgroepen (bewoners, jongeren, senioren, handelaars, ...) uit om actief mee na denken met de ontwerpers rond verschillende thematische ontwerpsessies. Ook instanties die een belangrijke ruimtepositie innemen in de kern worden gehoord omtrent hun toekomstplannen. Zo kan samen gezocht worden naar mogelijke win-winsituaties en hefbomen. Hierbij denken we onder andere aan het ziekenhuis, het seniorencentrum SOLV, de verschillende scholen aanwezig in de kern,... Enkele (lokale) experten sluiten aan rond de ontwerptafel om hun kennis te delen.

Bouw mee aan het centrum van Bornem in de Maakplaats op donderdag 23 maart

Heb je zelf heel wat ideeën en suggesties voor de dorpskern? Ga dan tijdens deze ontwerpdriedaagse samen met ons aan de slag om de dorpskern mee vorm te geven!

Kom op donderdag 23 maart om 17 of om 19 uur naar de Maakplaats. Het ontwerpteam presenteert de tussentijdse resultaten om 17 en 19 uur aan de hand van een korte plenaire presentatie. Nadien kan je tijdens een infomarkt met verschillende thematische tafels bij een drankje en een versnapering in gesprek gaan met het ontwerpteam, de diensten en het beleid en kan je je bezorgdheden delen.

Tot dan!