Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wie is wie?

Voor de realisatie van deze erfgoedwandeling in Mariekerke werkten verschillende partners samen. 

De Vlaamse Landmaatschappij vormt als organisatie een onderdeel van de Vlaamse Overheid. Hun focus ligt op een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit.  Ze versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. Ze zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Hierbij behoort ook het erfgoed in de kijker zetten, zoals in Mariekerke. 

Voor het landinrichtingsplan werkte VLM ook samen met Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg, gemeente Bornem, de Bosgroep Antwerpen Zuid, het Regionaal Landschap Schelde en Durme, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, Natuurpunt en particuliere eigenaars. 

Deel op facebook
Deel op twitter