Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het landinrichtingsplan

De Vlaamse Landmaatschappij maakte in de perioden 2018-2020, in samenwerking met gemeente Bornem, een landinrichtingsplan op voor het valleigebied van de Sint-Jansveldbeek. Met dit landinrichtingsplan maakt VLM een visie op rond inrichting en beheer van dit valleigebied. 

De Sint-Jansveldbeek is een waterloop die ontspringt in de Hoogheide, nabij de deelgemeente Branst, en aan de kil van Mariekerke uitmondt in de Schelde.
In het landinrichtingsplan wordt een reeks van maatregelen voorgesteld die passen binnen een integrale visie rond inrichting en beheer van dit valleigebied. Er wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van de beek als een blauwgroene verbinding door het verhogen van het waterbergend vermogen, of zorgen dat de bodem water kan opslaan, de ontwikkeling van robuuste boskernen, heideherstel, de aanleg van natuurlijke oevers, het graven van poelen, het realiseren en optimaliseren van trage verbindingen en op maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars op het oog hebben. 

Deel op facebook
Deel op twitter