Online bevraging

Van 13 maart tot 15 april loopt er een online bevraging. Hiermee willen we inzicht krijgen in de huidige beleving en in het gewenste toekomstbeeld van de buitenomgeving. We bevragen hiermee zowel interne als externe gebruikers én ook buurtbewoners.