Fase 1: Analyse

De eerste fase verloopt in drie stappen: 

  1. Terreinonderzoek
  2. Online bevraging
  3. Werkatelier in Ter Dilft

Terreinonderzoek

Tijdens het terreinonderzoek wordt de parkeerruimte van de site bekeken. De parking van het cultuurcentrum kent een hoge bezetting op alle tijdstippen van de week. Door een parkeerduurmeting en een steekproefgewijze enquêtering te doen, willen we vooral een goed inzicht krijgen in het parkeergebeuren de dag van vandaag. 

Online bevraging

Van 13 maart tot 15 april loopt er een online bevraging. Hiermee willen we inzicht krijgen in de huidige beleving en in het gewenste toekomstbeeld van de buitenomgeving. We bevragen hiermee zowel interne als externe gebruikers én ook buurtbewoners.

Werkatelier in Ter Dilft

Op donderdagavond 28 maart organiseren we een focusgroep van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal 1 van Ter Dilft. In deze focusgroep zitten verschillende gebruikers van het gebouw: bezoekers van bib, cc, de academies, het Cultuurcafé en Wereldwinkel.

Interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een mailtje tegen 21 maart naar terdilftbuiten@bornem.be en geef aan om welke redenen (kunnen er meer zijn) jij naar Ter Dilft komt en/of gebruik maakt van de buitenomgeving.

Opgelet: de plaatsjes zijn beperkt.